Nesiller Genetik

Facebook Twitter İnstagram Youtube

English Turkish Image Map

  << Geri
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD veya PGT)

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT), embriyoların genetik bozukluklar açısından anne rahmine yerleştirilmeden, başka bir deyişle gebelik başlamadan test edilmesini sağlayan bir prosedürdür ve laboratuar koşullarında oluşturulmuş embriyonun genetik olarak incelenmesi esasına dayanır. PGT için mutlaka tüp bebek uygulamaları gerekmektedir. Nesiller Genetik Laboratuarları'nda tüm PGT uygulamaları moleküler yöntemlerle çalışılmaktadır. Akdeniz Anemisi, HLA, SMA, DMD ve diğer tek gen hastalıklarına uygulandığı gibi, resiprokal translokasyon ve robertsonyan translokasyon taşıyıcılarına da moleküler yöntemlerle PGT uygulanmaktadır. Ayrıca, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı, tekrarlayan düşük, şiddetli erkek infertilitesi ve tekrarlayan gebelik kayıplarında anöploidi taramaları yine moleküler yöntemlerle yapılarak tanı yüzdesi artırılmıştır.

Nesiller Genetik farkı

Nesiller Genetik, konusunda uzman ve tecrübeli personeli, en güncel yüksek teknoloji uygulamaları, kişiye özel çözüm üretme becerisi, akademik bağlantıları ve araştırma kapasitesi ile, sitolojik (hücresel) ve moleküler genetik testlerde Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsüdür.

Nesiller Genetik'i rakiplerinden ayıran başlıca farklar şunlardır:

Blastomer biyopsisinde tek hücreyle çalışır.
Prenatal olarak tayini yapılabilen kalıtsal hastalıkların hemen hepsini PGT ile de tespit edebilir.
Tanımlanabilir bir genle ilişkili olduğu sürece, otozomal resesif, otozomal dominant veya cinsiyete bağlı geçişgenliği olan her genetik hastalık için PGT'yi uygulayabilir. Şu anda 100 kadar TGH için geliştirilmiş protokolü mevcuttur.
Frajil X, Miyotonik Distrofi veya Huntington gibi patolojiler (hastalıklar) için üçlü tekrar hastalıkları tayin eder.
Az rastlanır / nadir hastalıklar için ilgili gen tespit edilebildiği sürece özel amaçlı test geliştirebilir.
Tüm hastalık ve mutasyonlar (genetik bozukluklar) için PGT protokollerini özel istek ve ihtiyaca göre optimize edebilir.
Kanser yatkınlığı kalıtımı ve bazı late-onset (geç yaşta ortaya çıkan) hastalıklar için PGT yapabilir.
Tek gen hastalıklarında muhakkak ilintili STR (kısa ardışık tekrar dizileri) belirtecini de teste dahil eder.
Mutasyon analizlerinde, bilinen mutasyonlar için mini sekanslama (dizi analizi), bilinmeyen mutasyonlar için bağlantı (linkage) analizi veya QF-PCR (niceliksel floresan polimeraz zincir reaksiyonu) kullanır.
Bazı olgularda, anöploidi taramasını mutasyon analiziyle birlikte yapar:
  Tekrarlayan düşükler: Kromozom 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, X
  Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı: Kromozom 14, 16, 17, 21, 22, X
  İleri anne yaşı: Kromozom 13, 18, 21, X, Y
Klinik genetik tanısı konulmuş, ama sorumlu genetik mutasyonun bilinmediği olgularda, ilgili geni sekanslama yöntemiyle çözümleyerek mutasyon taraması yapar.
Anöploidi taramasını 11 kromozom için yapar: 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y
 

Nesiller Genetik
Nesiller GenetikNESİLLERGENETİK 
Valikonağı Cad. Bina No:108 Yapı Kredi Emekli Sandığı Vakfı Binası Kat:14 Daire:3 
Nişantaşı 34373 İstanbul
Tel: 0212 219 58 36
Faks: 0212 219 58 56
info@nesiller.com